Previous Frame Next Frame

1%

 

 

WSPIERAMY EDUKACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEZAMOŻNYCH RODZIN!

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz  ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszyscy podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Nidzicki Fundusz Lokalny posiada taki status i jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem                     KRS 0000047959.

Fundusz rozpoczął działalność w 1999r. jako Stowarzyszenie. Misją organizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców powiatu nidzickiego poprzez gromadzenie, zarządzanie i dystrybucję funduszy na cele dobroczynne i inicjatywy w zakresie rozwoju oświaty, kultury, ochrony środowiska, ochrony zabytków i spraw obywatelskich. Stowarzyszenie gromadzi fundusze, z których dochody wykorzystywane są do spełniania potrzeb charytatywnych społeczności – od przyznawania stypendiów dla uzdolnionych i niezamożnych studentów oraz uczniów szkół średnich, poprzez wspieranie działań innych organizacji społecznych z powiatu nidzickiego. Fundusz realizuje cele w czterech obszarach: - Stypendia dla uczniów i studentów - Finansowe i organizacyjne wspieranie inicjatyw lokalnych - Programy edukacyjne, skierowane przede wszystkim do młodych ludzi - Działalność charytatywna – organizacja wydarzeń i imprez dobroczynnych

Środki z tytułu 1% w kwocie 271.385,82 zł, które otrzymaliśmy w latach 2005-2015 przeznaczone zostały na Programy Stypendialne dla zdolnych i jednocześnie niezamożnych młodych ludzi - uczniów szkół średnich i studentów.

W latach 1999 – 2016 z pomocy stypendialnej skorzystało 798 uczniów szkół średnich oraz studentów, na łączną kwotę 1.889.040 zł.

Zestawienie 1% za poszczególne lata

 

2004 13.917,36
2005 12.619,77
2006 13.279,01
2007 24.467,57
2008 24.846,53
2009 18.608,60
2010 28.518,18
2011

16.469,40

2012

34.096,40

2013

 27.143,30

2014   27.158,79 
2015 30.260,91

 

 

 

Aktualne projekty:                            

 Strona dofinansowana ze środków C.S. Mott Foundation w ramach V4 Community Foundation Maturity Program
Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl