Previous Frame Next Frame

Aktualności

Działaj Lokalnie VIII 2014 - ogłoszenie konkursu

NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY
we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY
w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII” 2014r
 
W VIII edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Program adresowany jest do:
  • organizacji pozarządowychposiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowychzarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji.
  • grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej)w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponowaćstosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
  • grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (definicja w części VIII pkt.3 Regulaminu)
 
W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które:
  • mają siedzibę w gminach: Nidzica, Janowiec Kościelny, Kozłowo, Janowo, Płośnica, Gm. Wiejska Działdowo, Iłowo-Osada, Gm. Wiejska Szczytno, Jedwabno, Świętajno, Wielbark, Rozogi, Pasym, Dźwierzuty
  • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.
  
W tegorocznej edycji wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem gereratora wniosków (patrz obok - Aktualne projekty) do dnia 25 maja 2014 roku. 
W Konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosków. Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze.
Do pobrania:
 
Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie VIII” można uzyskać:
  1. Barbara Margol – Tel. Kom. 600 859 988, niezapominajka@nidzica.pl
  2. Agnieszka Bagińska – Tel. Kom 695 656 511, a.baginska@funduszlokalny.nidzica.pl
 
Wszystkie organizacje i grupy nieformalne zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniach:
- 02 maja 2014 o godz. 10.00  w Garncarskiej Wiosce w Kamionce
- 09 maja 2014 o godz. 14.00 w Garncarskiej Wiosce w Kamionce
Podczas spotkań omówione zostaną zasady uczestnictwa w konkursie oraz instrukcja obsługi generatora wniosków.
 
Uwaga
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu (najpóźniej trzy dni przed) pod nr tel 600 859 988 lub 729 280 011 lub na adres e-mail: niezapominajka@nidzica.pl
 

 

Aktualne projekty:                            

 Strona dofinansowana ze środków C.S. Mott Foundation w ramach V4 Community Foundation Maturity Program
Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl