Previous Frame Next Frame

Aktualności

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych z powiatu nidzickiego 2016

Nidzicki Fundusz Lokalny działając we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nidzicy ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wspierający finansowo, organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie oraz wdrożenie przez te organizacje i podmioty najlepszych projektów, przedsięwzięć o charakterze publicznym w zakresie:

  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Ratownictwo  i ochrona życia

Zadanie realizowane jest w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Nidzickiego.

Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw społecznych, które służą rozwiązywaniu lokalnych problemów, pobudzaniu aspiracji rozwojowych wśród społeczności lokalnych oraz budowaniu kapitału społecznego. Poprzez dotacje przyznawane w ramach konkursu wspieramy aktywizację społeczności lokalnych na rzecz rozwoju powiatu nidzickiego

I. Kto może ubiegać się o dotacje.

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje pozarządowe, które:

- mają siedzibę w gminach: Nidzica, Kozłowo, Janowiec Kościelny, Janowo

- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin. 

II. Budżet Konkursu

Łączna pula środków finansowych przewidzianych na dofinansowanie projektów wynosi 56.000 zł - 29.500 zł Powiat Nidzicki, 26.500 zł Nidzicki Fundusz Lokalny.

III. Termin i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem GENERATORA WNIOSKÓW do dnia 22 kwietnia 2016r. 

W Konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosków. Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze.

Do pobrania Regulamin

IV. Informacje dodatkowe

Informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 729 280 011 lub 600 859 988 oraz pocztą elektroniczna na e-mail: niezapominajka@nidzica.pl

Harmonogram konkursu:

Termin składania wniosków – od 21 marca do 22 kwietnia 2016

Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej – 26 kwietnia 2016

Realizacja projektów – 1 maja 2016 do 31 października 2016

Uroczyste wręczenie dotacji – 7 maja 2016

Dodatkowo wszystkie organizacje zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się:

- 11 kwietnia 2016 o godz. 14.00  w Sali Rycerskiej nidzickiego Zamku.

Podczas spotkań omówione zostaną zasady uczestnictwa w konkursie oraz instrukcja obsługi generatora wniosków.

Uwaga

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu (najpóźniej trzy dni przed) pod nr tel 600 859 988 lub 729 280 011 lub na adres e-mail: niezapominajka@nidzica.pl

 

 

Aktualne projekty:                            

 Strona dofinansowana ze środków C.S. Mott Foundation w ramach V4 Community Foundation Maturity Program
Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl