Previous Frame Next Frame

Aktualności

Nabór wniosków do FIO 2015 zakończony

Mamy rekordową liczbę złożonych wniosków! W trwającym do dnia wczorajszego naborze wpłynęło 346 wniosków na lokalne inicjatywy społeczne, wspieranie działań samopomocowych, start - upy  dla młodych organizacji pozarządowych.

Ośrodki  i Punkty Doradcze Warmia Mazury Lokalnie z dniem dzisiejszym rozpoczynają ocenę formalną wniosków. W najbliższym czasie wszyscy Wnioskodawcy otrzymają informację o wynikach oceny formalnej i zostaną poproszeni o wymagane poprawki i uzupełnienia.

UWAGA!

TERMIN NA UZUPEŁNIENIE WNIOSKU TO 3 DNI ROBOCZE OD WYSŁANIA MAILA (wskazanego do kontaktu we wniosku)

Wnioski nie poprawione w terminie zostaną zablokowane w systemie i odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Liczba wniosków złożonych z obszaru działania poszczególnych Ośrodków i Punktów:

- z powiatów: olsztyńskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego i braniewskiego - 109 wniosków

- z powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego i miasta Olsztyna - 37 wniosków

- z powiatów:  kętrzyńskiego, ełckiego, oleckiego  - 41 wniosków

- z powiatów:  mrągowskiego, piskiego, giżyckiego - 68 wniosków

- z powiatów:  nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego - 45 wniosków

- z powiatów:  elbląskiego i miasta Elbląga - 26 wniosków,

- z powiatów:  gołdapskiego, węgorzewskiego - 20 wniosków.

 

Przypominamy, ze limit środków na dofinansowanie projektów wynosi w roku bieżącym 313 600 złotych i zostanie w najbliższym czasie powiększony o dodatkową kwotę rezerwy MP i PS w wysokości 16 400 złotych.

 

Aktualne projekty:                            

 Strona dofinansowana ze środków C.S. Mott Foundation w ramach V4 Community Foundation Maturity Program
Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl