Previous Frame Next Frame

Aktualności

Nabór Wniosków zakończony

25 maja 2014 zakończyliśmy przyjmowanie wniosków do Programu Działaj Lokalnie oraz Konkursu ofert na działania organizacji pozarzadowych w powiecie nidzickim.

Łącznie wpłynęło 29 projektów na realizacje inicjatyw o charakterze publicznym na działania w zakresie budowania dobra wspólnego w społecznościach lokalnych.

Obecnie trwają prace nad wyłonieniem najciekawszych projektów, które zostaną zakwalifikowane do dofinansowania.

Termin ogłoszenia wyników planowany jest w pierwszej dekadzie czerwca 2014.

Organizacje zakwalifikowane do Programu zostaną poinformowane drogą elektoniczną 

 

Aktualne projekty:                            

 Strona dofinansowana ze środków C.S. Mott Foundation w ramach V4 Community Foundation Maturity Program
Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl