Previous Frame Next Frame

Aktualności

Otwarty Konkurs dla organizacji pozarządowych z powiatu nidzickiego w 2014 r.

                                                                  

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wspierającego finansowo i organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie oraz wdrożenie przez te organizacje i podmioty najlepszych projektów, przedsięwzięć o charakterze publicznym w zakresie:

1.        Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

            6 projektów na łączna kwotę 23.000

            w tym 12.000 zł Starostwo i 11.000 zł NFL

 2.        Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

            4 projekty na kwotę 11.800 zł,

            w tym 6.500 zł Starostwo i 5.300 zł NFL

3.        Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

            4 projekty na kwotę 11.400 zł,

            w tym 6.500 zł Starostwo i 4.900 zł NFL

4.        Ratownictwo  i ochrona życia

            1 projekt na kwotę 4.000 zł,

            w tym 1.500 zł Starostwo i 2.500 zł NFL

 5.        Ochrona i promocja zdrowia

          1 projekt na kwotę 3.000 zł,

            w tym 2.000 zł Starostwo i 1.000 zł NFL

 6.        Turystyka i krajoznawstwo

          1 projekt na kwotę 4.000 zł,

            w tym 2.500 zł Starostwo i 1.000zł NFL

 

Budżet Programu w 2014 roku:

17 dotacji na łączna kwotę 57.200 zł w tym:

31.000 – Starostwo Powiatowe w Nidzicy

27.200 zł – Nidzicki Fundusz Lokalny, Bank Spółdzielczy w Nidzicy, Akademia Rozwoju Filantropiii w Polsce

 

Dofinansowane projekty:

1. Poznaj Krainę siedmiu osobliwości – Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa „Razem Dla Wszystkich” z Jabłonki

2. Dzieci i młodzież to przyszłość naszych wsi – Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej OCAL z Orłowa

3. Demokracja po nidzicku- Nidzicki Uniwersytet III Wieku „Młodzi Duchem”

4. Ogród Wspomnień- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Janowskiej

5. NEW VOICES – Nidzickie Stowarzyszenie PRZYMIERZE

6. Wspólna pracą wioski pięknieją – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Smolany – Żardawy „Pod Gajem”

7. Zatańczmy z Mikołajem – Klub Sportowy TAN Nidzica

8. Jeżdżę konno – czynię dobro- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki Napiwoda

9. Aktywny Nibork Drugi- Stowarzyszenie Nibork Drugi „Działaj z Nami”

10. Sport to zdrowie- Towarzystwo Sportowe NIDA

11.  Wspieramy rodziny­ – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy

12. Integracja Seniorów – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziała Rejonowy w Nidzicy

13. Niewidomi – a jednak widoczni – Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła PZPN w Nidzicy

14. I Spartakiada „Sport i zabawa to świetna sprawa” – Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży Światło z Nidzicy

15. Dar życia – Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa Razem Dla Wszystkich z Jabłonki

16. Wiejskie smaki – KEKS Kozłowska Ekologiczna Kuźnia Smaku

17. Komu w drogę temu nuty, czyli harcerska muzyczna wędrówka – ZHP Nidzica

 

Projekty realizowane będą w okresie 01 czerwca – 30 listopada 2014r.

 

Aktualne projekty:                            

 Strona dofinansowana ze środków C.S. Mott Foundation w ramach V4 Community Foundation Maturity Program
Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl