Previous Frame Next Frame

Aktualności

Rola Funduszy Lokalnych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w ciągu ostatnich 25 lat - inspirujące materiały

Projekt "Change comes from the bottom up", w którym brały udział wszystkie fundusze lokalne z krajów wyszehradzkich, dobiega końca. Dzięki projketowi organizacje pozarządowe z Polski, Czech, Słowacji i Węgier mogły się wymieniać doświadczeniami, inspirować dobrymi praktykami i dowiedzieć jak skutecznie budować i umacniać kapitał społeczny.

W ramach projektu przeprowadzono badania, wywiady z liderami oraz zorganizowano międzynarodową konferencję i warsztaty w Krakowie. Powstała także niezwykle inspirująca książka "Rola funduszy lokalnych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego przez ostatnie 25 lat" oraz film będący podsumowaniem całego przedsięwzięcia.

Autorem i realizatorem tego projektu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Zapraszamy do lektury oraz obejrzenia reportażu.

 

Reportaż z międzynarodwej konferencji.

Książka "Rola funduszy lokalnych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego przez ostatnie 25 lat"

 

Aktualne projekty:                            

 Strona dofinansowana ze środków C.S. Mott Foundation w ramach V4 Community Foundation Maturity Program
Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl