Previous Frame Next Frame

Aktualności

Wyniki oceny formalnej programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 2016

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 296 wniosków na lokalne inicjatywy społeczne, wspieranie działań samopomocowych, start - upy dla młodych organizacji pozarządowych. Lista wniosków odrzuconych oraz wniosków do poprawy formalnej znajduję się w załączniku.

Liczba wniosków złożonych z obszaru działania poszczególnych Ośrodków i Punktów:

  • z powiatów: olsztyńskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego i braniewskiego - 91 wniosków
  • z powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego i miasta Olsztyna - 48 wniosków
  • z powiatów: kętrzyńskiego, ełckiego, oleckiego - 27 wniosków
  • z powiatów: mrągowskiego, piskiego, giżyckiego - 42 wniosków
  • z powiatów: nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego - 52 wniosków
  • z powiatów: elbląskiego i miasta Elbląga - 21 wniosków,
  • z powiatów: gołdapskiego, węgorzewskiego - 15 wniosków
  • Przypominamy, ze limit środków na dofinansowanie projektów wynosi w roku bieżącym 313 600 złotych.

LISTA WNIOSKÓW ODRZUCONYCH FORMALNIE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ
załącznik
LISTA WNIOSKÓW WYMAGAJĄCYCH UZUPEŁNIENIA / POPRAWY
załącznik

WNIOSKI NIE WSKAZANE JAKO ODRZUCONE / BŁĘDNE FORMALNIE zostały uznane za poprawne i przekazane do oceny merytorycznej

 

UWAGA! TERMIN NA UZUPEŁNIENIE WNIOSKU TO 3 DNI ROBOCZE OD WYSŁANIA MAILA

(wskazanego do kontaktu we wniosku)

Wnioski nie poprawione w terminie zostaną zablokowane w systemie i odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Aktualne projekty:                            

 Strona dofinansowana ze środków C.S. Mott Foundation w ramach V4 Community Foundation Maturity Program
Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl