Previous Frame Next Frame

Aktualności

Informacje o naborze FIO 2014

Do 6 sierpnia grupy nieformalne, samopomocowe i młode organizacje pozarządowe składały wnioski do pierwszego w  województwie warmińsko - mazurskim programu mikrodotacji  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie.

Łącznie złożonych zostało 211 wniosków z obszaru całego województwa warmińsko - mazurskiego.

Od 7 do 11 sierpnia zespół ekspertów programu dokonywał oceny formalnej złożonych wniosków:

 - 55 wniosków było poprawnych pod względem formalnym - Wnioskodawcy nie uzyskali żadnej

   informacji o wynikach oceny i nie znajdują się na liście wniosków odrzuconych,

- 106 wniosków wymaga uzupełnień/ poprawy - Wszystkim wnioskodawcom z tej grupy wysłano

   informacje mailowe z dokładnym wskazaniem zakresu uzupełnienia i  przywróceniem wniosków do

   edycji,

- 50 wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny formalne ze względu na niespełnienie  kryteriów

   dostępu do programu  - Wnioskodawcy w najbliższym czasie otrzymają indywidualne informacje

   mailowe.

 

Harmonogram Programu:

- ogłoszenie wyników konkursu: 22 SIERPNIA 2014

- podpisanie umów z grantobiorcami - do 10 WRZEŚNIA 2014

- wypłata dotacji - do 15 WRZEŚNIA 2014.

 

Serdecznie dziękujemy Państwu za aktywność i ciekawe pomysły na generowanie DOBRA WSPÓLNEGO!

 

 

 

Aktualne projekty:                            

 Strona dofinansowana ze środków C.S. Mott Foundation w ramach V4 Community Foundation Maturity Program
Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl