Previous Frame Next Frame

Ogłoszenie FIO WML 4

Generator wniosków

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: 
17 luty – 16 marca 2020 r.
 
WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW
 
Okres realizacji projektów mieści się w przedziale: od dnia złożenia wniosku w generatorze do 30 października 2020 r. przy czym projekt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy (ponoszenie wydatków przed rozstrzygnięciem konkursu na ryzyko wnioskodawcy)
Kwota wnioskowanej dotacji: 2 000 złotych - 5 000 złotych
Wkład własny: minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).

GENERATOR 

 

Partnerzy:                           

 Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl