Previous Frame Next Frame

Partnerzy

Stalmot - Wolmet

Współpraca Nidzickiego Funduszu Lokalnego i Firmy Stalmot & Wolmet rozpoczęła się 20 lat temu, firma ta była jednym z pierwszych darczyńców biznesowych Nidzickiego Funduszu Lokalnego. W 2014 roku Firma utworzyła przy Nidzickim Funduszu Lokalnym Fundusz Celowy STALMOT, którego głównym celem do dnia dzisiejszego jest wspieranie między innymi: edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochorny zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych itd. 

Firma Stalmot & Wolmet wspiera działalność statutową Nidzickiego Funduszu Lokalnego będąc sponsorem w organizowanych przez nas wydarzeniach edukacyjnych np. Piknik naukowy niezapominajki, ale również poprzez wsparcie  Programów Stypendialnych Nidzickiego Funduszu Lokalnego oraz wakacyjnych zajęć edukacyjnych w Niezapominajce.
 
 
Zapraszamy na stronę internetową firmy http://www.stalmot.com/onas/pl/ 

 

Partnerzy:                           

 Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl