Previous Frame Next Frame

Pomostowe

 

 

 

                                                    

                          

Celem Programu jest wspieranie młodzieży ze wsi i małych miast w kontynuowaniu nauki na studiach wyższych. Program ma ułatwić młodzieży podjęcie dziennych studiów magisterskich na wszystkich kierunkach wyższych uczelni państwowych poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszym roku studiów. 

Program „Stypendia Pomostowe” jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego i 20 pozarządowych Organizacji Lokalnych rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (wyłonione z grupy organizacji uczestniczących w Programie Równe Szanse realizowanego przez Fundację Batorego). 

Do Programu Stypendialnego Stypendia Pomostowe zapraszamy absolwentów szkół średnich z powiatu nidzickiego, spełniających następujące kryteria:
- uczęszczają do szkół średnich objętych programem stypendialnym Nidzickiego Funduszu lokalnego

- mieszkają na terenie powiatu nidzickiego

- pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.

W roku akademickim 2018/2019 wsparcie uzyskało czworo studentów (rekomendacje):

1.       Dymkowska Gabriela – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

2.       Kępa Alicja – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

3.       Szczepkowska Aleksandra - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Partnerzy:                           

 Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl