Previous Frame Next Frame

Żak

 

 

Program powołany został we wrześniu 1997r., a od 1999r. jest jednym z programów Nidzickiego Funduszu Lokalnego.

Celem programu stypendialnego Żak jest finansowa pomoc studentom jednolitych studiów dziennych magisterskich uczelni państwowych zamieszkałym na terenie powiatu nidzickiego: gminy Janowiec Kościelny, Nidzica, Janowo, Kozłowo w województwie warmińsko – mazurskim.

W Programie uczestniczą studenci, spełniający następujące kryteria:  

- osiągają w indeksie średnią ocen minimum 4,0 na koniec roku akademickiego.

- są finalistami olimpiad  lub mają udokumentowane  inne szczególne osiągnięcia.

- wykazują udokumentowaną aktywność społeczną (np. wolontariat)

- znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Stypendyści w roku 2019/2020:

  1. Kotwicka Marta  - Uniwersytet Gdański
  2. Kownacka Aleksandra - Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
  3. Libudzka Gabriela – Szkoła Główna Handlowa
  4. Polakowska Aleksandra  -  Uniwersytet Warszawski
  5. Tyszka Wojciech  -  Uniwersytet Gdański
  6. Woźniak Dominika  -  Politechnika Warszawska
  7. Zielińska Weronika  -  Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

 

Darczyńcy Programu :

 

                                                                               

 

Partnerzy:                           

 Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl