Programy Stypendialne Nidzickiego Funduszu Lokalnego – rozpoczynamy nabór

Nidzicki Fundusz Lokalny zaprasza młodzież w wieku ponadpodstawowym oraz studentów z powiatu nidzickiego do składania dokumentów do Programów stypendialnych.  

Z pomocy Programu Stypendialnego ŻAK  w formie stypendiów korzystać mogą studenci studiów dziennych magisterskich uczelni państwowych ,którzy posiadają zameldowanie na terenie powiatu nidzickiego: gminy Janowiec Kościelny, Nidzica, Janowo, Kozłowo w województwie warmińsko – mazurskim, spełniający  poniższe warunki:

a) uczęszczają lub zostali przyjęci na kierunki studiów:

 ekonomia, informatyka, matematyka, medycyna, kierunki techniczne, w uzasadnionych przypadkach również kierunki humanistyczne 

b) są finalistami olimpiad  lub mają udokumentowane  inne szczególne osiągnięcia.

c) wykazują udokumentowaną aktywność społeczną (np. wolontariat)

d) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

e) złożą osobiście w terminie do :

  • 14 sierpnia 2021 roku wniosek o przyznanie stypendium w siedzibie Nidzickiego Funduszu Lokalnego  – NIEZAPOMINAJKA w Kamionce 7 k/Nidzicy

Do udziału w Programie MŁODZIEŻOWA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w formie warsztatów/szkoleń i wsparcia finansowego zapraszamy absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów szkół średnich zamieszkałych  i uczących się na terenie   powiatu nidzickiego, którzy spełniają poniższe warunki: 

a/ są absolwentami Programu Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości lub uczniami szkół średnich z powiatu nidzickiego lub absolwentami szkół podstawowych z powiatu nidzickiego, którzy planują we wrześniu 2021 r. podjąć naukę w jednej ze szkół średnich (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie) 

b/ osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 na świadectwie na koniec bieżącego roku szkolnego

b/ znajdują się w trudnej sytuacji materialnej

c/ wykazują udokumentowaną aktywność społeczną (np. wolontariat) d/ złożą osobiście w terminie do 14 sierpnia 2021 roku dokumenty aplikacyjne oraz odbędą rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Nidzickiego Funduszu Lokalnego w Kamionce, gmina Nidzica(Kamionka 7, 13-100 Nidzica, Niezapominajka)                                                                                         

2.2. Komplet dokumentów aplikacyjnych zawiera:

  • list intencyjny kandydata;
  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z dokumentem potwierdzającym przyjęcie do szkoły średniej lub kserokopię świadectwa ukończenia roku szkolnego 2020/2021 w szkole średniej;
  • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych kandydata;
  • oświadczenie o dochodach rodziców lub opiekunów prawnych kandydata do Programu;
  • rekomendacje – dokumenty potwierdzające działalność społeczną  

Brak któregokolwiek z załączników spowoduje, że wniosek nie będzie rozpatrywany ze względów formalnych.