Nabór wniosków do Programów Stypendialnych Nidzickiego Funduszu Lokalnego

Serdecznie zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych i studentów z powiatu nidzickiego: gminy Janowiec Kościelny, Nidzica, Janowo, Kozłowo w województwie warmińsko-mazurskim do składania wniosków w dwóch programach stypendialnych Nidzickiego Funduszu Lokalnego: MAP ( Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości ) oraz ŻAK i ŻAK im. Krzysztofa Lipińskiego.

Termin składania wniosków do 7 sierpnia 2022 w siedzibie Nidzickiego Funduszu Lokalnego

Kamionka 7, 13-100 Nidzica, tel. 729280011 email: niezapominajka@nidzica.pl

MAP

ŻAK

Z programu  MŁODZIEŻOWA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI skorzystać mogą  absolwenci szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich zamieszkali i uczący się na terenie powiatu nidzickiego, którzy spełniają poniższe warunki:

a) są absolwentami Programu Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości lub uczniami

szkół średnich z powiatu nidzickiego lub absolwentami szkół podstawowych z powiatu

nidzickiego, którzy planują we wrześniu 2022 r. podjąć naukę w jednej ze szkół

średnich (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, Zespół Szkół Zawodowych i

Ogólnokształcących w Nidzicy, Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w

Jagarzewie)

b) osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 na świadectwie na koniec bieżącego roku

szkolnego

c) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej

d) wykazują udokumentowaną aktywność społeczną (np. wolontariat)

 

 

Pliki do pobrania:

List intencyjny MAP 2022 

Zasady udziału w Programie MAP 2022

Oświadczenie o dochodach_MAP_2022 

Oswiadczenie_o_danych_osobowych_2022 

Z pomocy Programu Stypendialnego ŻAK  w formie stypendiów korzystać mogą studenci studiów dziennych magisterskich uczelni państwowych ,którzy posiadają zameldowanie na terenie powiatu nidzickiego: gminy Janowiec Kościelny, Nidzica, Janowo, Kozłowo w województwie warmińsko – mazurskim, spełniający  poniższe warunki:

a) uczęszczają lub zostali przyjęci na kierunki studiów:

 ekonomia, informatyka, matematyka, medycyna, kierunki techniczne, w uzasadnionych przypadkach również kierunki humanistyczne

b) są finalistami olimpiad  lub mają udokumentowane  inne szczególne osiągnięcia.

c) wykazują udokumentowaną aktywność społeczną (np. wolontariat)

d) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin-Zak_2022 

Aplikacja do Programu ŻAK 2022 

Oświadczenie o dochodach ZAK 2022

Oswiadczenie_o_danych_osobowych_2022