Przekaż swoje 1,5% podatku na stypendia dla zdolnej młodzieży

Szanowni Państwo,

Co roku podczas wypełniania deklaracji PIT możemy zdecydować gdzie trafi 1,5% naszego podatku, czy kwota ta zasili budżet Państwa, czy wybranej przez nas organizacji.

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku Stowarzyszeniu Nidzicki Fundusz Lokalny.

Jesteśmy organizacją dobroczynną, której celem jest poprawa warunków życia mieszkańców powiatu nidzickiego oraz regionu Warmii i Mazur. Stowarzyszenie zainicjowało wiele programów m.in Programy Stypendialne – to jeden z kluczowych obszarów naszej działalności i to właśnie na ten cel przeznaczamy całą kwotę zebraną dzięki 1,5%.

Jak przekazać 1,5% podatku?
Przez program podatki.gov, z uwzględnieniem informacji o podatku PIT-OP dla osób, za które rozlicza się ZUS, czyli emerytów i rencistów

#nidzickifunduszlokalny#nfl