Barbara Margol

Jest prezesem Stowarzyszenia Nidzicki Fundusz Lokalny  w Nidzicy. Inicjatorka programów stypendialnych dla młodzieży. Posiada wieloletnie doświadczenie we wspieraniu inicjatyw lokalnych i realizacji projektów na rzecz rozwoju lokalnego. Koordynatorka programów partnerskich dla młodzieży. Zaangażowana w działania związane z promocją  ekonomii społecznej. Była partnerem w tworzeniu przedsiębiorstwa społecznego „Garncarska Wioska”. Organizatorka wizyt studyjnych w Polsce dla partnerskich organizacji z Białorusi, Rosji i Ukrainy. Wyróżniona w 2009 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej i   tytułem Społecznika Roku  tygodnika NEWSWEEK.