Barbara Płoska

Ukończyłam Liceum Ogólnokształcące  im. St. Wyspiańskiego w Nidzicy  oraz Technikum Rachunkowości i Finansów w Olsztynie.

Pracę zawodową  rozpoczęłam w 1971 r. Od kwietnia 1994 r., do przejścia na emeryturę w listopadzie 2007 r., pracowałam na stanowisku głównej księgowej w Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA.

W 1999 r. byłam członkiem komitetu założycielskiego Nidzickiego Funduszu Lokalnego.

Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej, komisji stypendialnej oraz grantowej.

W 2013 r. otrzymałam statuetkę specjalną Konkursu Dobroczyńca Roku Gregoroviusy 2013.