Projekty zrealizowane w 2022 roku

Numer wniosku: 11/NI/2022

Tytuł projektu Poznajmy się bliżej

Nazwa realizatora: Fani Omulewa

Czas trwania projektu: 01.05.2022-31.10.2022

Miejsce realizacji projektu: Jabłonka

Kwota dofinansowania: 4000,00 zł 

Celem projektu była integracja mieszkańców  z przybyłymi na nasze tereny uchodźcami z Ukrainy.

Projekt polegał na zorganizowaniu zajęć , warsztatów i zabaw integrujących mieszkańców i gości. W ramach realizacji projektu odbywały się warsztaty rękodzielnicze, zorganizowane zajęcia ruchowe połączone z przygotowywaniem zdrowych posiłków, a także wycieczki w teren (wycieczka „Szlakiem Starego MAzura” i  Ścieżka dydaktyczna w Wiknie). Uczestnicy projektu bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach i zapowiedzieli, że w następnych działaniach też wezmą udział.

Numer wniosku: 4/NI/2022

Nazwa Projektu: Zielona integracja

Nazwa realizatora: Grupa nieformalna – Rajscy ogrodnicy

Czas trwania projektu: 02.05.2022-30.09.2022

Miejsce realizacji projektu: Kamionka

Kwota dofinansowania: 5800,00 zł

Głównym celem projektu było zbudowanie relacji społecznych w ramach tworzenia miejsc przyrodniczych, edukacji prozdrowotnej oraz rozwijanie rodzinnych więzi oraz przeprowadzenie integracyjnych warsztatów przyrodniczych.

W ramach projektu zrealizowano działania: cykl warsztatów przyrodniczych obejmujących zagadnienia zakładania warzywników (wysiew nasion, produkcja własnych sadzonek, pielęgnacja), warsztaty tworzenia ogrodów przyjaznych pożytecznym owadom, zbudowanie instalacji edukacyjnej promującej ochronę środowiska i promującej tworzenie miejsc przyjaznych pożytecznym owadom, założenie ogródków warzywnych w miejscach zamieszkania uchodźców, jako miejsc do aktywności dla ukraińskich rodzin oraz ich sąsiadów

Numer wniosku: 7/NI/2022

Nazwa Projektu: Wspólny Pomysł – Wspólne Działanie

Nazwa realizatora: Kreatywni Obserwatorzy

Czas trwania projektu: 01.05.2022-30.09.2022

Miejsce realizacji projektu: Jerutki

Kwota dofinansowania: 5000,00 zł

Głównym celem projektu było podniesienie świadomości na temat walorów wioski sztuki – Jerutek poprzez stworzenie ciekawej propozycji dla mieszkańców i potencjalnych turystów – możliwość rodzinnego, kreatywnego spędzenia czasu wolnego wśród przyrody mazurskiej oraz promowanie postaw aktywnego wypoczynku z możliwością poznania walorów kulturalnych Jerutek, w tym ich zabytków. 

Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu spotkań roboczych, których bezpośrednim efektem było stworzenie uporządkowanej, estetycznej, „zielonej” przestrzeni na której został wykonane prace: wyrównanie terenu, wysypanie grysem, zaplanowanie i wykonanie rabatek oraz nasady zakupionych roślin. Na zakończenie prac zostało zorganizowane ognisko, przygotowane przez wolontariuszy, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu, ich rodziny i inne chętne osoby. 

Numer wniosku: 10/NI/2022

Nazwa Projektu: Polsko-ukraińskie spotkania w teatrze

Nazwa realizatora: Aktorzy-amatorzy

Czas trwania projektu: 01.05.2022-31.08.2022

Miejsce realizacji projektu: Łyna

Kwota dofinansowania: 6000,00 zł

Celem głównym projektu było włączenie kulturalne dzieci i rodzin ukraińskich, poprzez organizację cyklicznych spotkań teatralnych na Źródłach Łyny w terminie maj-sierpień 2022 roku. 

Projekt polegał na organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży a także całych rodzin. W ramach realizacji zadania zorganizowano 8 spotkań z teatrem. Na „deskach” teatru wystąpił teatr KRAK-ART z Krakowa. W trakcie przedstawień na rodziców czekał skromny poczęstunek w czasie którego mogli porozmawiać i nawiązać nowe znajomości. Podczas poczęstunku na rodziców czekały gry integracyjne typu- kalambury, wymiana językowa. Na dzieci po spotkaniach z teatrem będą czekać gry i zabawy integracyjne.

Numer wniosku: 6/NI/2022

Nazwa Projektu: Polsko-Ukraińska koalicja dzieci i młodzieży

Nazwa realizatora: Silne Babki

Czas trwania projektu: 01.05.2022-31.08.2022

Miejsce realizacji projektu: Łyna, Bolejny

Kwota dofinansowania: 5800,00 zł

Głównym celem projektu było złagodzenie negatywnych odczuć związanych z wojną. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: Wyprawa do Źródeł Łyny (w trakcie spotkania dzieci zapoznały się ze sobą, a także wzięły udział w warsztatach mydlarskich oraz we wspólnych zabawach), Noc świętojańska (W ramach realizacji tego zadania nasi przyjaciele z Ukrainy zapoznali się z polską kuchnią. Poznali polskie zwyczaje związane z obchodem dnia Św. Jana, a także uczestniczyli w puszczaniu wianków na wodę jeziora w Bolejnach), w ramach realizacji projektu w Bolejnach powstał skwer przyjaźni polsko-ukraińskiej na placu przed świetlicą, w Łynie na zakończenie projektu został zorganizowany Dzień Niepodległości Ukrainy.

Numer wniosku: 8/NI/2022

Nazwa Projektu: „Z LEGO  u źródeł”

Nazwa realizatora: „Razem łatwiej”

Czas trwania projektu: 01.06.2022-11.11.2022

Miejsce realizacji projektu: Łyna

Kwota dofinansowania: 5500,00 zł

Celem projektu było uatrakcyjnienie czasu wolnego dla dzieci i ich rodzin, umożliwienie wspólnego spotkania się w większym gronie, zacieśnienie więzów  rodzinnych, społecznych i kulturowych oraz uświadomienie młodszym mieszkańcom okolicznych miejscowości, że istnieje wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.

Projekt polegał na zorganizowaniu czasu wolnego dzieciom, poprzez zaproponowanie im interesujących zajęć, które odbywały się w szkole w Łynie. W działaniach uczestniczyły dzieci uchodźców, przesiedleńców oraz miejscowe. W ramach projektu zrealizowano wyjazd studyjny do Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Dzieci uczestniczyły w starodawnej lekcji (zasiadły w starych ławkach, pisały atramentem z kałamarza).Dla porównania, zorganizowane zostały unikatowe zajęcia z programowania z wykorzystaniem klocków Lego. Spotkania były okazją do aktywizacji uczestników projektu i mieszkańców w działania na rzecz rodziny, miejscowości i społeczności lokalnej oraz uchodźców i przesiedleńców. 

Numer wniosku: 3/NI/2022

Nazwa Projektu: Bociani przylądek – jesteśmy, wspieramy, pomagamy.

Nazwa realizatora: Fundacja im. Stefana i Bolesława Gratunik.

Czas trwania projektu: 10.04.2022-31.07.2022

Miejsce realizacji projektu: Janowo

Kwota dofinansowania: 2900,00 zł

Głównym celem projektu była pomoc uchodźcom z Ukrainy (dorosłym i dzieciom) w nauce języka i integracji z lokalną społecznością. Projekt oprócz zorganizowaniu zajęć z języka polskiego, polegał na poznaniu tradycji i kultury Polskich i Ukraińskich. W ramach projektu prowadzone zostały również warsztaty plastyczne, pikniki integracyjne i wycieczki regionalne.

Numer wniosku: 3/NI/2022

Nazwa Projektu: Konia z rzędem dla czyniących dobro

Nazwa realizatora: Koniarze

Czas trwania projektu: 01.05.2022-31.10.2022

Miejsce realizacji projektu: Napiwoda

Kwota dofinansowania: 5000,00 zł

Głównymi celami projektu były: Integracja społeczności lokalnej z przebywającymi na terenie Napiwody uchodźcami z Ukrainy, nauka i pokazanie różnorodnych metod wspierania innych, pracy wolontariackiej i czynienia dobra na rzecz innych ludzi, zwiększenie wśród mieszkańców (głównie dzieci i młodzieży polskiej i ukraińskiej) aktywności fizycznej- poprzez promocję jeździectwa, organizację turniejów, gier i zabaw dla dzieci podczas zawodów jeździeckich. 

Projekt polegał na organizacji szeregu imprez związanych z jeździectwem: zawody ujeżdżeniowe, Dzień Dziecka, oraz Zawody Skokowe. Druga część Projektu to organizacja regularnych zajęć jeździeckich dla dzieci polskich- jeżdżących już konno i ukraińskich. Polskie dzieci będą przekazywały swoje doświadczenie swoim kolegom uchodźcom.