Zrealizowane projekty

Numer wniosku: 5/NI/2021
Nazwa realizatora: Grupa nieformalna Żółwiki
Czas trwania projektu: 01.09-04.12.2021
Miejsce realizacji projektu: Orłowo
Kwota dofinansowania: 6000,00 zł
Podczas realizacji zadania utworzyliśmy solidne podwaliny pod rozwój Wioski Żółwia. Przeszliśmy dwa szkolenia, oraz wzięliśmy udział w dwóch wizytach studyjnych- w Źródlanej Wiosce oraz Krainie Kreatywności. Zorganizowaliśmy Dzień Żółwia oraz galę finałową na której podsumowaliśmy działania w projekcie.
Numer wniosku: 10/NI/2021
Nazwa realizatora: Grupa nieformalna Fani Omulewa
Czas trwania projektu: 01.09-15.12.2021
Miejsce realizacji projektu: Jabłonka
Kwota dofinansowania: 5 300,00 zł  
„Świat Wodnika Omulka” to interaktywna gra na jeziorze Omulew, która powstała w ramach realizacji projektu. Przy pomocy aplikacji Actionband w smartfonie uczestnicy przechodzą kolejne etapy gry rozwiązując zagadanki i zdobywają punkty. Gra ma charakter edukacyjny. Łączy aktywność fizyczną i umysłową w ciekawy i atrakcyjny sposób
Numer wniosku: 9/NI/2021
Nazwa realizatora:  Grupa nieformalna Naturalni
Czas trwania projektu: 4.09-20.11.2021
Miejsce realizacji projektu: Kamionka
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie możliwości podejmowania inicjatyw ochrony środowiska naturalnego. W ramach projektu przeprowadzono spotkania informacyjne nt. potrzeby ochrony środowiska, wydano ulotki informujące o zagrożeniach
i możliwościach przeciwdziałania degradacji środowiska. Na ogólnodostępnym terenie we wsi Kamionka (którą odwiedzają corocznie tysiące osób) wykonano przykładową instalację przyrodniczą prezentującą możliwości zadbania o lokalnie występującą faunę i florę. Przygotowano wystawę fotograficzną 3D o charakterze edukacyjnym prezentującą walory przyrodnicze oraz zagrożone gatunki owadów, które stanowią podstawę ekosystemu. Zorganizowane zostało szkolenie nt. bioróżnorodności. Rezultatem projektu było zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców zakresie ochrony środowiska, ich wpływu na kształtowanie lokalnych polityk rozwoju z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego, wzrost zainteresowania mieszkańców udziałem w inicjatywach proekologicznych.
Numer wniosku: 3/NI/2021
Nazwa realizatora: Grupa nieformalna Nasze Dzieci
Czas trwania projektu: 01.09-15.12.2021
Miejsce realizacji projektu:  Łyna
Kwota dofinansowania: 5 300,00 ZŁ
Głównym celem projektu było zapoznanie najmłodszych z historią oraz legendami miejsca ich zamieszkania. Przeprowadzono zajęcia edukacyjne. Odbył się wyjazd edukacyjny do Muzeum Przyrody w Olsztynie. Odbyło się spotkanie ze św. Mikołajem w Kamionce oraz dzieci ozdabiały bombki. Rodzice uczestniczyli w warsztatach bożonarodzeniowych. Odbył się konkurs na najładniejszy stroik.
Numer wniosku:6/NI/2021
Nazwa realizatora: Grupa nieformalna Sadownicy
Czas trwania projektu: 01.09-06.11.2021
Miejsce realizacji projektu: Łyna
Kwota dofinansowania: 5 500,00 zł
W ramach projektu powstał w Łynie Sad społeczny z 56 drzewkami owocowymi. Zorganizowano jeden piknik o tematyce owocowej. Społeczność lokalna zyskała miejsce do spotkań i wytchnienia. Sad również pełni funkcję edukacyjną, ponieważ każde drzewko zostało opisane
Numer wniosku:12/NI/2021
Nazwa realizatora: Grupa nieformalna Waszulki
Czas trwania projektu: 01.09-15.12.2021
Miejsce realizacji projektu: Waszulki
Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł
Głównym celem projektu było wykonanie miejsca spotkań i integracji mieszkańców. Zmotywowane kobiety wyszły z domu, spotkały się w grupie. Wspólnie aranżowały przestrzeń terenu pod adaptację parku waszulkowskiego.