Działaj Lokalnie w Powiecie Nidzickim 2018 – rozstrzygnięcie konkursu

Program „Działaj Lokalnie” w Powiecie Nidzickim  w 2018 roku  wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Lokalna Komisja Grantowa postanowiła zakwalifikować do Programu i rekomendować do dofinansowania 17 projektów na łączną kwotę 55 500,00 złotych

Projekty rekomendowane:  

Lp.RealizatorTytuł projektu
1Fundacja im. Bolesława i Stefana GratunikOdkrywamy przeszłość dla przyszłości
2Grupa nieformalna „Historycy”Żywa legenda
3Grupa nieformalna „My Wy Oni”Cudze chwalicie, swego nie znacie …
4Grupa nieformalna „Pobożenie dla Małej Ojczyzny – Rada Rodziców SP Waśniewo”Rowerem po zabytkach dla Niepodległej
5Grupa nieformalna „Rajscy ogrodnicy”  Mali zdobywcy świata
6Grupa nieformalna „Wiśniowe wzgórze”Jak na czereśnie to tylko do Księdza
7Łyńskie Centrum Rozwoju AŁNARatując pszczoły ratujemy świat
8Nidzicki Uniwersytet III Wieku „Młodzi Duchem”Być razem
9Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Koło w NidzicyPokolenia nie mają granic
10PomysLOVE podwórkoPociąg do PRL-u
11Stowarzyszenie dla Ekorozwoju Ziemi NidzickiejMamo, Tato, co Wy na to?
12Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki „Napiwoda”Stajnia Napiwoda – tu rodzi się dobro
13Stowarzyszenie Miłośników Ziemi JanowskiejJak Antek został strażakiem
14Stowarzyszenie OCAL Orłowskie Centrum Aktywności LokalnejPod Orłowem rozdziała się Niepodległa Polska
15Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „Światło”Z ortografią w teatrze
16Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK – Oddział Rejonowy PCK w NidzicyPierwsza Pomoc wśród dzieci, młodzieży i seniorów
17Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Nidzica ZHPWolność, kocham i rozumiem!
 DZIAŁAJ LOKALNIE 2018
Liczba złożonych wniosków:17
Liczba przyznanych grantów:17
Łączna kwota grantów:55 500 złotych  
Data obrad Komisji Grantowej:14.05.2018