Ogłoszenie dotyczące Projektów rekomendowanych do dofinansowania w Programie Działaj Lokalnie w Powiecie Nidzickim 2020

Szanowni Państwo,

w dniu 1 czerwca 2020 odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej Programu ,,Działaj Lokalnie” w Powiecie Nidzickim w 2020 roku. Komisja rekomendowała do dofinansowania 15 projektów na łączną kwotę 55 000,00 zł. Poniżej przedstawiamy tabelę prezentującą wyniki pracy Komisji Grantowej. Wszystkim grantobiorcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia i wspaniałych przygód podczas realizacji projektów. 

Lp.WnioskodawcaTytuł projektukwota
1.Stowarzyszeni Dom Bartnika Tajemniczy Ogród3500,00 zł 
2.Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa ,,Razem dla Wszystkich”  Zielona nadzieja3300,00 zł 
3.Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej  Walka z epidemią, a zdrowy styl życia 3500,00 zł
4.Warmińsko – Mazurski Oddział Okręgowy PCK – Oddział Rejonowy PCK w Nidzicy  Utrwalanie dziedzictwa kulturowego poprzez zachowanie techniki malarskiej – sucha tempera3250,00 zł 
5.Stowarzyszenie dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej  Zostańmy razem 3300,00 zł
6.Centrum Doradcze Programów Pomocowych w imieniu grupy nieformalnej Mazurskie Grancarki  Mali zdobywcy świata 4500,00 zł
7.Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Bene Fide  Wirusowi na złość rzucimy wyzwanie – świetlica w Waśniewie w wakacje powstanie 4000,00 zł
8.Fundacja im. Bolesława Stefana Gratunika  Nowiny Janowskie 3300,00 zł 
9.Pomysłowe Podwórko Sąsiedzi – się sadzi i siedzi – tworzymy ogród społęczny w Nidzicy 4500 ,00 zł
10.Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ,,Młodzi Duchem” Żyć długo i zdrowo3150,00 zł 
11. Gminny Ośrodek Kultury w Janowie w imieniu grupy nieformalnej ,,Chcieć to móc” Wakacje z koroną w tle  3500,00 zł
    
12.Stowarzyszenie Wspierajace Rozwój Dzieci i Młodzieży ,,Światło”  Nadzieja i akceptacja w nowej rzeczywistości 3800,00 zł 
13.  Łyńskie Centrum Rozwoju AŁNA Geoklasa 3400,00 zł
14.Stowarzyszenie Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej OCAL Moje bezpieczne miejsce  3500,00 zł
15.Centrum Doradcze Programów Pomocowych w imieniu grupy nieformalnej MSM NidzicaNie wyrzucaj jak leci wszystkiego do śmieci 4500,00 zł

Z każdym z Państwa będziemy kontaktować się indywidualnie za pomocą maila lub telefonu podanego w generatorze.