Dominika Szulczak

Imię i nazwisko Dominika Szulczak
Wiek 14 lat
Miejscowość Miecznikowo – Miąchy
Szkoła, która klasa, jaki profil/Uczelnia, rok, kierunek Szkoła – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Klasa – 1 technikum Profil – technik ekonomista
Program stypendialny MAP – Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości
O mnie: Zainteresowania – malowanie, rysowanie, gotowanie, fotografowanie, taniec   Brałam udział w konkursach recytatorskich, artystycznych, w turniejach piłki nożnej i wielu innych. Reprezentowałam Szkołę w uroczystościach jako Przewodnicząca Szkoły i Członkini Pocztu Sztandarowego.   Stypendium pomaga mi w realizacji moich zainteresowań i pasji oraz kształceniu umiejętności, wspiera mnie w planach i działaniach, które chciałabym zrealizować w przyszłości. Mam możliwość brania udziału w różnych projektach rozwijających moje hobby i nie tylko, pomaga mi w nawiązywaniu nowych kontaktów z ludźmi.