Dominika Woźniak

Wiek: 23

Miejscowość: Michałki

Szkoła, która klasa, jaki profil/Uczelnia, rok, kierunek: Politechnika Warszawska, V rok, Biotechnologia

Program stypendialny: ŻAK

O mnie: Moje zainteresowania to muzyka, sport, wolontariat oraz nauki ścisłe. Stypendium pomaga mi rozwijać pasje i zainteresowania. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach zdobywam również nowe umiejętności i doświadczenia, które wykorzystuję w nauce i życiu prywatnym. Co najważniejsze, mam możliwość poznawania i współpracowania ze wspaniałymi ludźmi oraz uczestniczenia w różnorodnych przedsięwzięciach. Wspólnie wymieniamy się doświadczeniami i napędzamy do działania. Najbardziej cieszy mnie to, że mogę realizować się jako wolontariusz, pomagać innym i angażować w wydarzenia regionu.