Kacper Kobyliński

Imię i nazwisko Kacper Kobyliński

Wiek 16 lat

Miejscowość Nidzica

Szkoła, która klasa, jaki profil/Uczelnia, rok, kierunek

Liceum Ogólnokształcące, klasa II, profil humanistyczno-lingwistyczny

Program stypendialny Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości

O mnie:

Rozwijanie zainteresowań, zakup gier i narzędzi interaktywnych
Stypendium pomaga mi w rozwijaniu własnych pasji, zainteresowań, zakupie. gier i narzędzi interaktywnych.