Kacper Kobyliński

Imię i nazwisko Kacper Kobyliński

Wiek 17 lat

Miejscowość Nidzica

Szkoła, która klasa, jaki profil/Uczelnia, rok, kierunek

Liceum Ogólnokształcące, klasa III, profil humanistyczno-lingwistyczny

Program stypendialny Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości

O mnie:

Rozwijam swoje zainteresowania w sektorze Game Devu oraz aktorstwa głosowego. 
Stypendium w znaczącym stopniu pozwala mi w rozwoju zainteresowań oraz zakupie niezbędnych narzędzi interaktywnych.