Jan Słomkowski

Imię i nazwisko Jan Stanisław Słomkowski
Wiek 18 lat
Miejscowość Nidzica
Szkoła, która klasa, jaki profil /Uczelnia, rok, kierunek Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy, klasa 3 liceum, profil matematyczno-fizyczny z rozszerzonym językiem angielskim
Program stypendialny Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości
O mnie: Interesuję się naukami ścisłymi (matematyka, fizyka). Obecnie jestem w klasie maturalnej. Mam za sobą ciekawe i pełne przygód dwa lata bycia stypendystą. W roku szkolnym 2020/2021 zająłem II miejsce (kategoria: młodzież) w konkursie literackim pt. „Małżeństwo- Dobra Rodzina” oraz III miejsce (kategoria: szkoły średnie)  w konkursie literackim pt. „Młodość- Miłość- Małżeństwo- Rodzina”. Oba konkursy zostały zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy w ramach Warmińsko- Mazurskich Dni Rodzin. Należę również do Liturgicznej Służby Ołtarza Parafii Św. Wojciecha w Nidzicy. Stypendium jest dla mnie formą wsparcia w moich zamierzonych celach i pomocą w rozwoju moich zainteresowań i pasji.