Karolina Idzikowska

Wiek: 23

Miejscowość: Nidzica

Szkoła, która klasa, jaki profil/Uczelnia, rok, kierunek: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zarządzanie spec. logistyka  – II rok II stopnia

Zarządzanie i inżynieria produkcji – IV rok I stopnia

Program stypendialny: ŻAK

O mnie: Udział w Programach Stypendialnych Nidzickiego Funduszu Lokalnego umożliwia mi równoległe studiowanie dwóch kierunków studiów w trybie stacjonarnym. Zajęcia na uczelni pochłaniają w moim przypadku bardzo dużo czasu i nie mam możliwości podjęcia pracy dorywczej, która pomogłaby mi w utrzymaniu się na studiach.

Stypendium umożliwia mi również rozwój moich zainteresowań, którymi są m.in. języki obce.  Dzięki stypendium mam możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach języka angielskiego.