Amelia Ładzińska

Imię i nazwisko Amelia Ładzińska
Wiek 15
Miejscowość Zagrzewo
Szkoła, która klasa, jaki profil /Uczelnia, rok, kierunek
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy, klasa II liceum, profil ekonomiczny 
Program stypendialny MAP
O mnie: Interesuje się rysowaniem. W szkole osiągam bardzo dobre wyniki w nauce. Chętnie pomagam potrzebującym. Dzięki stypendium rozwinę swoje pasje i zainteresowania. Bycie stypendystką to okazja do poznania nowych ludzi oraz udział w różnych przedsięwzięciach.