Plac zabaw dla dzieci w Kamionce

Nidzicki Fundusz Lokalny realizuje operację pod tytułem ,, Plac zabaw dla dzieci w Kamionce”. Projekt w całości wpisuje się w cel ogólny Rozwój ekonomii społecznej, wspieranie aktywności społecznej oraz współpracy w ramach społecznego zaangażowania firm. Dzieci zamieszkałe w małych miejscowościach na obszarze Stowarzyszenia LGD ,,Brama Mazurskiej Krainy” mają utrudniony dostęp do udziału w różnych formach aktywności edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej. Brakuje ofert spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Wykonując Plac zabaw w Kamionce pragniemy zapewnić dzieciom z okolicznych miejscowości miejsce do rekreacji, wspólnej zabawy, integracji, rozwoju fizycznego. Mózg ludzki najlepiej zapamiętuje informacje powiązane z pozytywnymi emocjami, zdobywane podczas ruchu w gronie innych osób. Właśnie taką przestrzeń chcemy zorganizować w pobliżu Domu Pracy Twórczej -Niezapominajka.

Operacja pt. Plac zabaw dla dzieci w Kamionce  mająca na celu  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i poprawę warunków życia mieszkańców wsi poprzez rozwój infrastruktury i usług społecznych ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych, seniorów oraz potrzeb edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: 

19.2 ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.