Stypendia

Nidzicki Fundusz Lokalny każdego roku wspiera uczniów i studentów z naszego powiatu. Oceną kandydatów i wyborem stypendystów zajmuje się komisja stypendialna, w skład której wchodzą przedstawiciele lokalnych organizacji, instytucji, firm. Pierwsze przyznane przez nas stypendia skierowane były wyłącznie do studentów.
Więcej

DZIAŁAJ LOKALNIE

Program „Działaj Lokalnie” wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Podejmowane działania przyczyniają się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Więcej

FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE

Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.
Więcej