FIO Warmia Mazury Lokalnie

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU MIKRODOTACJI FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE

Program jest realizowany przez 7 Organizacji Partnerskich działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego: Lokalna Grupa Działania ,,Warmiński Zakątek”, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie ,,Południowa Warmia”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Nidzicki Fundusz Lokalny, Stowarzyszenie Wiatraki Mazur, Stowarzyszenie ,,Przystań” .

 

Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA KTÓRE:

ADRESACI ZADANIA PUBLICZNEGO:


W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ TE ORGANIZACJR I INSTUCJ ORAZ GRUPY, KTÓRE:


TRYB ORAZ KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW:

Wyboru projektów dokonuje Komisja Grantowa, przyznając dofinansowanie tym projektom, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:

WSPARCIE INFORMACYJNO - DORADCZE NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE jest realizowane przez sieć Ośrodków i Punktów Animacyjno - Doradczych Warmia Mazury Lokalnie

dla powiatów: lidzbarskiego, bartoszyckiego, ostródzkiego (gmina: Łukta) , olsztyńskiego (gmina: Dobre Miasto, Jeziorany, Świątki, Dywity, Jonkowo)

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto,

Koordynator lokalny: Izabela Sztremer, tel. 89 616 00 58, e-mail: i.sztremer@warminskizakatek.com.pl

http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index.php, www.warminskizakatek.com.pl

Dla powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego

Nidzicki Fundusz Lokalny Kamionka 7, 13-100 Nidzica, 

Koordynator: Karolina Idzikowska tel. 729 280 011

www.funduszlokalny.nidzica.pl

e-mail: nidzica@warmiamazurylokalnie.pl

dla powiatów: miasta Elbląga, powiatów: elbląskiego, braniewskiego i ostródzkiego (gmina: Miłakowo, Morąg, Małdyty, Miłomłyn) 

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg,

Koordynator lokalny: Stanisława Pańczuk, Paulina Jachlewska tel./fax – 55 239 49 61, 55 643 58 45

www.kanal-elblaski-lgd.pl, e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl, kanalelblaskilgd@gmail.com

dla powiatów: kętrzyńskiego, olsztyńskiego, (gmina: Kolno, Biskupiec, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Olsztynek) szczycieńskiego (gmina Pasym) i miasto Olsztyn 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd, 

Koordynator lokalny: Iwona Hudź, tel. 89 672 96 43, 503 169 633 

www.poludniowawarmia.pl , e-mail: lgd@poludniowawarmia.pl

dla powiatów: mrągowskiego, piskiego, giżyckiego 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, ul. Kolejowa 2 B, 12-220 Ruciane-Nida, 

Koordynator lokalny: Alina Kierod, tel. 510 211 940, 500 227 829 

www.spdim.pl, email: kierod@op.pl, spdimrn@gmail.com

dla powiatów: ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego Stowarzyszenie Wiatraki Mazur, ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk,

Koordynator lokalny: Paweł Wilk, tel.: 796 538 105

https://wiatrakimazur.org.pl, e-mail: fiowmlelk@gmail.com

Dla powiatów: nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego

Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ”

ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława, tel.: 510 093 779

www.przystan.ilawa.pl

e-mail: ilawa@warmiamazurylokalnie.pl