Działaj Lokalnie

O Działaj Lokalnie

Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Program „Działaj Lokalnie” wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Podejmowane działania przyczyniają się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Na terenie powiatu nidzickiego za realizację programu odpowiada Ośrodek Działaj Lokalnie Nidzicki Fundusz Lokalny współpracujący ze Starostwem Powiatowym w Nidzicy.

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnopolską stroną Programu Działaj Lokalnie a także do odwiedzenia strony fundatora Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz strony realizatora Programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Ośrodek Działaj Lokalnie - Nidzicki Fundusz Lokalny

Koordynator Programu:
Karolina Idzikowska
tel. 729 011 280
e-mail: niezapominajka@nidzica.pl

Przydatne informacje: