Stowarzyszenie

Nidzicki Fundusz Lokalny

Wspieramy

lokalnie

1500+

Stypendystów

2,4 MLN+

Przyznanych stypendiów
Stowarzyszenie – Nidzicki Fundusz Lokalny jest dobroczynną organizacją, która zarządza funduszami dla poprawy warunków życia mieszkańców powiatu nidzickiego i regionu Warmii i Mazur. Stowarzyszenie jest wspierane przez przedsiębiorstwa prywatne i państwowe, instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe krajowe i zagraniczne oraz osoby fizyczne.

Pomóż nam

Pomagać

Dzięki Darczyńcom

Stowarzyszenie może ciągle gromadzić fundusze na spełnianie charytatywnych potrzeb społeczności!

najnowsze

aktualności

Nasze akcje

programy

Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny to organizacja dobroczynna działająca od 1999 roku. Jej celem jest poprawa warunków życia mieszkańców powiatu nidzickiego oraz regionu Warmii i Mazur przez gromadzenie, zarządzanie i dystrybucję funduszy na cele dobroczynne i inicjatywy lokalne. Stowarzyszenie zainicjowało wiele programów, które są upowszechniane w innych rejonach Polski i za granicą.
STYPENDIA
Stypendia to jeden z kluczowych obszarów naszej działalności, a idea pomocy młodym, uzdolnionym ludziom była impulsem, dzięki któremu powstał Nidzicki Fundusz Lokalny.
DZIAŁAJ LOKALNIE
Od początku swojej działalności Nidzicki Fundusz Lokalny wspiera ciekawe inicjatywy i pomysły lokalnych organizacji, instytucji i nieformalnych grup, realizujących ważne dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia.
FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE
Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

Partnerzy

Sponsorzy