ŻAK

Program powołany został we wrześniu 1997r., a od 1999r. jest jednym z programów Nidzickiego Funduszu Lokalnego.

Celem programu stypendialnego Żak jest finansowa pomoc studentom jednolitych studiów dziennych magisterskich uczelni państwowych zamieszkałym na terenie powiatu nidzickiego: gminy Janowiec Kościelny, Nidzica, Janowo, Kozłowo w województwie warmińsko – mazurskim.

W Programie uczestniczą studenci, spełniający następujące kryteria:  

– osiągają w indeksie średnią ocen minimum 4,0 na koniec roku akademickiego.

– są finalistami olimpiad  lub mają udokumentowane  inne szczególne osiągnięcia.

– wykazują udokumentowaną aktywność społeczną (np. wolontariat)

– znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.