O nas

O nas

Stowarzyszenie – Nidzicki Fundusz Lokalny jest dobroczynną organizacją, która zarządza funduszami dla poprawy warunków życia mieszkańców powiatu nidzickiego i regionu Warmii i Mazur. Stowarzyszenie jest wspierane przez przedsiębiorstwa prywatne i państwowe, instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe krajowe i zagraniczne oraz osoby fizyczne.

1500+

Stypendystów

2,4 MLN+

Przyznach stypendiów

Zaczęło się w 1997 roku…

…czyli tak naprawdę niemal 20 lat temu. Czasem piękne historie mają trudny początek i podobnie było w przypadku Funduszu. Wszystko zaczęło się latem 1997 roku, od grupy znajomych chcących pomóc młodej osobie, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Wspólnymi siłami ufundowano pierwsze stypendium umożliwiające kontynuację nauki. Ta spontaniczna inicjatywa szybko nabrała bardziej sformalizowanego kształtu – wiodącą rolę objęła Fundacja Nida, która we wrześniu 1997 r., dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców współpracujących z Fundacją, uruchomiła fundusz stypendialny. Pierwsze 12 stypendiów przyznano na drugi semestr roku szkolnego 1997/1998, skierowane były one do studentów z powiatu nidzickiego. Nie wiadomo jak dalej potoczyłyby się losy funduszu stypendialnego, gdyby nie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. W 1998 r. organizacja ta uruchomiła program „Grosz do grosza” – jego celem było utworzenie w Polsce nowej, znanej w USA, formy organizacji pozarządowych – funduszy lokalnych. W Nidzicy powołano w tym celu grupę inicjatywną, w skład której weszli przedstawiciele biznesu, NGO oraz samorządu (Andrzej Zawieska, Tadeusz Miecznikowski i Krzysztof Margol). Grupa ta przez cały czas była pod opieką Akademii – merytoryczną, organizacyjną, finansową i szkoleniową. Tworzone w tym samym czasie w różnych miejscach w Polsce fundusze wybierały różne obszary działalności, w Nidzicy od samego początku główny cel był oczywisty – stypendia.

 

Stworzony w 1997 r. Fundusz stypendialny w dalszym ciągu funkcjonował w ramach Fundacji Nida, ale współpraca z Akademią Rozwoju Filantropii zakładała uruchomienie oddzielnej organizacji (właśnie funduszu lokalnego) i zgromadzenie dla niej kapitału żelaznego – nienaruszalnej podstawy do dystrybucji środków – na wzór funduszy amerykańskich. Zadanie postawione przed grupą nidzicką było ambitne – w ciągu roku (od kwietnia 1999 r. do kwietnia 2000 r.) należało zgromadzić 100 tys. zł na kapitał żelazny, było to warunkiem otrzymania wsparcia finansowego w wysokości kolejnych 100 tys. W niedużej Nidzicy zadanie to wydawało się nieosiągalne, jednak wsparcie dla nowotworzonej organizacji od początku zadeklarowało ponad 60 lokalnych przedsiębiorców, ogromną pomoc zaoferował m.in. Bank Spółdzielczy, który od samego początku aktywnie wspiera Fundusz Lokalny. Środki zbierano też podczas imprez charytatywnych (m.in. w maju 1999 roku miał miejsce II Bal Charytatywny). W tym samym czasie trwały prace nad formalnym utworzeniem nowej organizacji. 5 sierpnia 1999 r. miało miejsce spotkanie założycielskie – komitet założycielski stanowili Barbara Płoska, Józef Kiliś i Krzysztof Margol. 18 października stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny zostało zarejestrowane w sądzie.
W efekcie prowadzonych działań utworzono nową organizację, a do kwietnia 2000 r. zgromadzono 107 tys. zł, czyli nieco więcej niż wymagane minimum. Misja została zatem wykonana, a wyposażony w kapitał żelazny Nidzicki Fundusz Lokalny zaczął działać…

Newsweek polska
Janusz Badura
Tomasz Dybych