USA

Program powstał w 2004r. przy współpracy Nidzickiego Funduszu Lokalnego oraz The Brian LaViolette Scholarship Foundation. Na początku współpracy wspólne działania zadeklarowało dwóch biznesmenów z Wisconsin: Casey Cuene i Bob Nueske z Nueske Meats oraz Brian’s Foundation. 

W 2005 roku do Grona Darczyńców dołączyli Weyers Family Foundation oraz Dr. Michael and Susan Smullen Family.

Do 2009 roku, każdy stypendysta otrzymywał  rónowartość 500 $ oraz honorowy medal miedzynarodowego stypendysty.

Obecnie z woli Sponsorów Zagranicznych stypendyści Programu Stypendialnego im. Briana Laviolette otrzymują stypenia w kwocie stanowiącej równowartość 1.000 $ przyznanej na dany rok akademicki.

Stypendium stwarza szansę kontynuowania edukacji na wyższych uczelniach. 

W Programie uczestniczą studenci studiów dziennych magisterskich uczelni państwowych oraz absolwenci szkół średnich przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych uczelni mających uprawnienia magisterskie, zamieszkujący na terenie powiatu nidzickiego: gminy Janowiec Kościelny, Nidzica, Janowo, Kozłowo w województwie warmińsko – mazurskim, którzy spełniają poniższe kryteria:

– uczęszczają lub zostali przyjęci na kierunki studiów m.in. ekonomie, informatykę, medycyjnę, matematykę, kierunki techniczne,

– są finalistami olimpiad lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia

– wykazują udokumentowaną aktywność społeczną

– znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

 A tak piszą o Programie Stypendialnym w USA:

 http://the-journey-is-the-reward.blogspot.com/