MŁODZIEŻOWA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Program adresowany jest do uczniów szkół średnich z powiatu nidzickiego, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 na świadectwie szkolnym oraz  aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej.

W tym roku wsparcie mertoryczne i finansowe uzyskało 19 osób:

 1. Bonisławska Izabella –Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy
 2. Brodzik Krzysztof – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy
 3. Cendrowska Dominika Anna – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy
 4. Czeszejko Aleksandra – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy
 5. Fedyrko Alicja – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy
 6. Idzikowski Piotr – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy
 7. Jabłońska Wiktoria Weronika – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica    w Nidzicy
 8. Jońska Julia Zespół  – Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy
 9. Kosińska Laura – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy
 10. Koszewska Dominika – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy
 11. Michalska Marta – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy
 12. Łączyński Damian – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy
 13. Madyś Weronika Anna – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy
 14. Piotrkowki Dawid – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy
 15. Pokus Anna – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy
 16. Słomkowski Jan Stanisław – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy
 17. Tyszka Marcin – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy
 18. Wiśniewska Maja Roksana – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica      w Nidzicy
 19. Witczak Magdalena – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy