2014

Program „Działaj Lokalnie” w 2014 r zakłada  wspieranie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Komisja Grantwowa Programu postanowiła zakwalifikowac do Programu i rekomendować do dofinansowania nastepujące projekty:

 • „Zatańczmy z Mikołajem” – Klub Sportowy TAN Nidzica
 • „Aktywny Nibork Drugi” – Stowarzyszenie Nibork Drugi
 • „W świecie krasnoludków” – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krasnołąka
 • „Wiejskie przysmaki” – KEKS – Kozłowska Ekologiczna Kuźnia Smaku
 • „Komu w drogę temu nuty, czyli harcerska muzyczna wędrówka” – ZHP Nidzica
 • „Dzieci i młodzież to przyszłość naszych wsi” – Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej OCAL
 • „Jeżdżę konno – czynię dobro” – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki Napiwoda
 • „Kto Ty jesteś – Polak mały…” – Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie – Grabowie
 • „Sport to zdrowie” – Towarzystwo Sportowe NIDA
 • „Dar Życia” – Grupa nieformalna „Dawcy Razem” przy PCK w Nidzicy
 • „Demokracja po nidzicku” – Nidzicki Uniwersytet III Wieku „Młodzi Duchem”
 • „Wspólną praca wnioski sie bogacą” – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Smolany – Żardawy „Pod Gajem”
 • „Razem możemy więcej – wsparcie rodzin” – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzenim Umysłowym Koło w Nidzicy
 • „IX Otwarty Ogólnopolski turniej Chórów o miecz Juranda – Spychowo 2014” – Stowarzyszenie Przyjazne Spychowo z siedzibą w Spychowie
 • „Ogród wspomnień” – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Janowskiej
 • ’Lato z Kreolią” – Fundacja KREOLIA z Jerutek
 • „Integracja i edukacja społeczności wsi Piasutno i okolic poprzez udział w cyklu zajeć SCRABBLE – Ochotnicza Straż Pożarna w Piasutnie
 • „Poznaj Krainę 7 osobliwości” – Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa Razem Dla Wszystkich
 • „Integracja seniorów” – Polski Związek Emerytów Rencistów i Iwalidów Oddział Rejonowy w Nidzicy
 • „Walczmy Razem – nie poddajmy się niepenosprawności!” – Polski Związek Niewidomych Nidzica
 • „Jesteśmy mali ale śmiali” – stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pożary i Wilamowo
 • ’New VIOCES” – Nidzickie Stowarzyszenie „PRZYMIERZE”
 • „Razem mozemy więcej” – Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży 'Światło” w Nidzicy
 • „Spotkania ze sztuką – Teatr – Muzyka – Plastyka” – Grupa nieformalna ECHO z Płosnicy

Lista projektów, które nie zostały zakwalifikowane do Programu:

 • „Aktywne babki” – Koło Gospodyń Wiejskich 
 • „Trzy kroki do wolności – coś dla ciała, ducha i brzucha” – GOK w Janowie
 • „Wspólnymi siłami osiągniemy cel” – Rada Sołecka w Szczepkowie Borowym
 • „Ocalić od zapomnienia” – Klub Seniora Niezapominajka przy SOKSiR w Janowcu Kościelnym
 • „Lato czeka” – Grupa nieformalna COOLTURALNI przy SOKSiR w Janowcu Kościelnym

Projekty realizowane beda do 30 listopada 2014r.

DZIAŁAJ LOKALNIE 2014
Liczba złożonych wniosków:29 
Liczba przyznanych grantów:24 
Łączna kwota grantów:79 100 złotych  
Data obrad Komisji Grantowej:05.06.2014