2015

Program „Działaj Lokalnie po nidzicku” w 2015r  wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Komisja Grantowa postanowiła zakwalifikować do Programu i rekomendować do dofinansowania 24 projekty spośród 32 nadesłanych wniosków na łączną kwotę 58.000,-zł. Poniżej prezentujemy zwycięzców konkursu:

 • „Z tradycją rękodzieła w przyszłość” – GOŁĘBIEWO – Tu jesteśmy
 • „Konny relaks, końska praca. Młody na wieś niechaj wraca” – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki Napiwoda
 • „Bądź przykładem” – Stowarzyszenie „Robimy bo chcemy”
 • „Mazurskie nuty i kulinaria” – Nidzickie Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Francuskiej
 • „Pokochaj okolice, gdzie grasuje Wodnik i Wodnice” – Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa „Razem dla Wszystkich”
 • „Nauka i Zabawa – to fajna sprawa” – Sołectwo Pielgrzymowo
 • „Nauka tańca seniorów” – Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nidzicy
 • „Wakacje na guziku czyli spotkanie z przygodą” – Stowarzyszenie Ziemi Janowskiej
 • „Przygoda zaczyna się z Nami, czyli harcerskie lato” – Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Nidzica ZHP
 • „Integracja kulturalno-rekreacyjna na ziemi nidzickiej” – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy
 • „Integracyjne lato z przygodą” – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Smolany-Żardawy „Pod Gajem”
 • „RATOWNICY RAZEM” – DAWCY RAZEM
 • „Poznajemy ginące zawody…” – Stowarzyszenie Dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej
 • „Za młodzi na sen” – Nidzicki Uniwersytet III Wieku „Młodzi Duchem”
 • „Odkryj w sobie moc” – Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „Światło”
 • „Kino, teatr, skansen, woda – to dopiero jest przygoda!” – Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Bene Fide
 • „Zostań następcą Szymona Kołeckiego – edycja V” – Towarzystwo Sportowe NIDA
 • „Innowacje w OCAL-u” – Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej „OCAL”
 • „Gips i Wiklina – TAK to się zaczyna” – Stowarzyszenie KEKS – Kozłowska Ekologiczna Kuźnia Smaku
 • „Niewidomi w życiu społecznym  i kulturalnym” – Polski Związek Niewidomych, Okręg Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Zarząd Koła PZN w Nidzicy
 • „Naukowe Rewelacje i Szalone Wakacje” – Sołectwo Bartoszki
 • „Teatr w Drodze” – New Voices
 • „Letnia Akademia Artystyczna KreArt” – Fundacja Kreacji Artystycznej KreArt
 • „Inwazja Ognia i Muzyki” – Grupa Artystyczna Signum

Lista projektów, które nie zostały zakwalifikowane do Programu:

 • „Spotkanie z tradycją”- Grupa nieformalna Sołectwo Bolejny
 • Rodzina drogowskazem na życie. – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy
 • Rodzinna podróż przez świat, z angielskim za pan brat – Grupa nieformalna Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie
 • Przez sport do zdrowia – Grupa nieformalna Sołectwo Sławka Wielka
 • Gimnastyka ciała i umysłu- Grupa nieformalna Aktywni Rodzice Jedynki
 • STREFA Rytmu – Djembe Day – Grupa nieformalna Djemefda
 • Geocaching szansą – Grupa nieformalna Geocachingowcy Ziemi Nidzickiej
 • „Bajkowe szkiełka” – Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Nibork Drugi „Działaj z Nami”

DZIAŁAJ LOKALNIE 2015
Liczba złożonych wniosków: 32
Liczba przyznanych grantów:24 
Łączna kwota grantów:58 000 złotych  
Data obrad Komisji Grantowej:30.04.2015