2013

Program „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII” 2013r prowadzony przezNIDZICKI FUNDUSZ LOKALNYwe współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce

To już VIII edycja konkursu grantowego, w którym przyznano dofinansowanie lokalnym organizacjom oraz inicjatywom obywatelskim, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

W tegorocznym konkursie Nidzicki Fundusz Lokalny dofinansował 33 dotacje na łączną kwotę: 55.000 zł.

Dofinansowane projekty:

 • Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu działdowskiego – Działdowskie Stowarzyszenie Rowerowe – „BIKE SPORT” 
 • Edukacyjnie – Ekologicznie – Grupa Nieformalna „Rajscy Ogrodnicy”
 • Jesienne inspiracje – Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa „Razem dla Wszystkich”
 • Sąsiad blisko- możesz wszystko – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Janowskiej 
 • Walory przyrodniczo-historyczne w twórczości lokalnego artysty powiatu nidzickiego – Nidzickie Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Nidzicy
 • Mama, tata i ja – Stowarzyszenie dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej
 • Mała Akademia Koszykówki – Miejski Klub Sportowy START Nidzica
 • OBW – Osiągniemy Bardzo Wiele – Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej OCAL
 • Artystyczna Pracownia – Grupa Nieformalna Artystyczna Pracownia Kobiet
 • Pożaraki to fajne dzieciaki – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pożary i Wilamowo
 • VIII OTWARTY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CHÓRÓW O MIECZ JURANDA – SPYCHOWO2013” – Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo” z siedzibą w Spychowie
 • Muzyczne Tradycje Warmii i Mazur – Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA
 • Stwórzmy coś dla siebie’- Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi w Szczepkowie Borowym i ,,Trójmieście” 
 • Wybieram Życie – Grupa Nieformalna Szkotowiacy
 • Oczami młodego odkrywcy poznajemy i odkrywamy otaczający nas świat – Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży ,,Światło”
 • Teatr Tańca – Stowarzyszenie Kulturalne Tanecznik w Jedwabnie
 • Masz chęć to do integracji Waszulk się wkręć – Stowarzyszenie Robimy bo chcemy z Waszulk
 • Teatr zmienia i łączy pokolenia– Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy
 • Trening Interpersonalny- Odkryj Siebie – Stowarzyszenie ,,Chorcylia, stop chorobom cywilizacyjnym” 
 • Wspólna praca wieś ubogaca – Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi w Szczepkowie Borowym ,,Trójmiasto” 
 • Aktywny Plac Zabaw – Grupa Nieformalna Aktywny Nibork II
 • Układamy bukiety, robimy stroiki – NidzickiUniwersytet III Wieku „Młodzi Duchem”
 • Zakątek Napiwoda- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki „Napiwoda” 
 • Zostań następcą Szymona Kołeckiego IV – Towarzystwo Sportowe „NIDA”
 • Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej – ZHP Nidzica 
 • Odkrywanie miejsc pamięci na terenie powiatu nidzickiego – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki „Napiwoda”
 • Festyn Powiatowy „Sierpniowe granie nad Omulewem” – Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa „Razem Dla Wszystkich”
 • Festyn Integracyjny „Smoleniada” – Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Smolany – Żardawy „Pod Gajem”– tytuł projektu: ;
 • Cykl Imprez integracyjnych „W krainie żółwia i Łyny” – Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej OCAL 
 • Nasza kultura na miarę Europy – promocja wartości kulturowych Powiatu Nidzickiego we Francji – Nidzickie Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Francuskiej 
 • Powiatowy festyn połączony z akcją adopcyjną psów – „Tutaj jestem” – Towarzystwo Rozwoju okolic Omulewa Razem Dla Wszystkich 
 • Propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców powiatu – Nidzicki Uniwersytet III Wieku „Młodzi Duchem”
 • Patriotyzm Wczoraj i Dziś – Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej OCAL 

Projkety, które nie uzykały dofinansowania:

 • Zrozumieć mowę kaiwtów – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej
 • Warsztaty fotograficzne „Fotografia, przyroda, czary” – Grupa nieformalna Koło Przyjaciół Biblioteki w Nidzicy
 • Manewry Techniczno-Obronne – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Nidzica ZHP
 • Kobiety Kucborka Swojej Wsi – Stowarzyszenie Kobiety Kucborka
 • Doskonalenie, rozwijanie Klubu Seniora „Niezapominajki” – budowanie nowego modelu starości w gminie – Grupa nieformalna Klub Seniora „Niezapominajki”
 • COOLTURA – Ogniskowy szałi rowerowy rajd lepszy niż filmowy maraton – Grupa nieformalna Coolturalna Młodzież
 • Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w miejscowości Smolany-Żardawy, Gmina Janowiec Kościelny – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Smolany-Żardawy „Pod Gajem”
 • Jesienne spotkania w bibliotece – Grupa nieformlana „Płościczanie”
DZIAŁAJ LOKALNIE 2013
Liczba złożonych wniosków:41 
Liczba przyznanych grantów:33 
Łączna kwota grantów: 55 000 złotych
Data obrad Komisji Grantowej: 

PREZENTACJA PROJEKTÓW

Projekty  realizowane były w okresie od lipca do listopada 2013.