Stypendia

O Stypendiach

Stypendia to jeden z kluczowych obszarów naszej działalności, a idea pomocy młodym, uzdolnionym ludziom była impulsem, dzięki któremu powstał Nidzicki Fundusz Lokalny. Zaczynaliśmy od 12 stypendiów, dziś przyznajemy ich ok. 30 – 40 każdego roku, a łączna kwota środków przeznaczonych na stypendia przekroczyła już 1,8 mln złotych.

Nidzicki Fundusz Lokalny każdego roku wspiera uczniów i studentów z naszego powiatu. Oceną kandydatów i wyborem stypendystów zajmuje się komisja stypendialna, w skład której wchodzą przedstawiciele lokalnych organizacji, instytucji, firm. Pierwsze przyznane przez nas stypendia skierowane były wyłącznie do studentów.

 

W 2001 roku wspólnie z Fundacją im. Stefana Batorego, Bankiem Spółdzielczym w Nidzicy oraz Starostwem Powiatowym w Nidzicy stworzyliśmy Program Stypendialny dla uczniów szkół średnich z powiatu nidzickiego. Oprócz pomocy finansowej stypendyści otrzymują również wsparcie merytoryczne w formie warsztatów, szkoleń oraz spotkań z ciekawymi ludźmi.

 

Absolwenci naszych programów będą ludźmi przędsiębiorczymi, kreatywnymi i zdolnymi wdrażać swoje innowacyjne pomysły w życie współpracując w zespole.

Program adresowany jest do uczniów szkół średnich z powiatu nidzickiego, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 na świadectwie szkolnym oraz aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej.
Celem programu stypendialnego Żak jest finansowa pomoc studentom jednolitych studiów dziennych magisterskich uczelni państwowych zamieszkałym na terenie powiatu nidzickiego: gminy Janowiec Kościelny, Nidzica, Janowo, Kozłowo w województwie warmińsko – mazurskim.
Program powstał w 2004r. przy współpracy Nidzickiego Funduszu Lokalnego oraz The Brian LaViolette Scholarship Foundation. Na początku współpracy wspólne działania zadeklarowało dwóch biznesmenów z Wisconsin: Casey Cuene i Bob Nueske z Nueske Meats oraz Brian’s Foundation.
Celem Programu jest wspieranie młodzieży ze wsi i małych miast w kontynuowaniu nauki na studiach wyższych. Program ma ułatwić młodzieży podjęcie dziennych studiów magisterskich na wszystkich kierunkach wyższych uczelni państwowych poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszym roku studiów.