Wyjazd szkoleniowy

Stypendyści Nidzickiego Funduszu Lokalnego w dniach 23-24 września uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym zorganizowanym w Hotel Anders, Stare Jabłonki. Uczestnicy wyjazdu uczestniczyli w warsztatach z zakresu marketingu społecznego oraz analizy potrzeb społecznych.

Wyjazd sfinansowany był ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 pod tytułem „INNAS – innowacyjna aktywność społeczna”, ze środków dotacji.