Wyniki Działaj Lokalnie w Powiecie Nidzickim 2023

Komisja postanowiła zakwalifikować do Programu i rekomendować do dofinansowania 11 projektów na łączną kwotę  55 200,00 złotych.

Tytuł Projektu Wnioskodawca 
„Wesele czas zacząć…”Łyńskie Centrum Rozwoju „AŁNA”
„Wspólnie dla bezpieczeństwa”Stowarzyszenie dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej
„Co dwie głowy to nie jedna – przewodnik małego zielarza”Fundacja im. Bolesława i Stefana Gratunik
„Bajeczne lato”Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie
Ogród na zdrowieCentrum Doradcze Programów Pomocowych
„Lokalna szansa na sukces”Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej OCAL
„Wszystko jest po coś”Stowarzyszenie ,,Robimy, bo chcemy”
„Fredrowskie Igraszki Miłosne”Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Młodzi Duchem”
„Zielony zakątek radości dla małych i dużych gości”Stowarzyszenie Kulturano-Oświatowe Bene Fide
Odświeżamy „Krainę 7 osobliwości”Towarzystwem Rozwoju Okolic Omulewa ,,RAZEM DLA WSZYSTKICH”
„Więcej radości z życia”Nidzickim Stowarzyszeniem Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy