Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursach Dobroczyńca Roku 2023 oraz Młodzieżowy Wolontariusz Roku 2023

Szanowni Państwo, 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie o tytuł Dobroczyńcy Roku 2023 oraz Młodzieżowego Wolontariusz 2023. Celem konkursu jest promocja i wyróżnianie osób reprezentujących postawy prospołeczne oraz dobroczynne, które w 2023 roku w sposób szczególny zasłużyły się we wspieraniu działań organizacji pozarządowych i instytucji pożytku publicznego.

Konkurs o tytuł Dobroczyńcy Roku 2022 skierowany jest do przedsiębiorców, osób fizycznych, firm prywatnych lub państwowych z terenu powiatu nidzickiego, natomiast Konkurs o tytuł Młodzieżowego Wolontariusza Roku 2023 jest skierowany do wolontariuszy młodzieżowych w wieku od 15 do 25 lat z powiatu nidzickiego. 

Wnioski można składać do 10 grudnia 2023r. 

Dokumenty do pobrania: