Antoni Stefan Grochal

Urodzony 01.09.1947 w Bydgoszczy. Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w miejscowości Nakło n/Notecią w latach 1954 – 1965. Studia wyższe w Olsztynie w Wyższej Szkole Rolniczej w latach 1965 – 1971, dyplom z tytułem magistra inżyniera technologii żywności. Praca w przemyśle mleczarskim w okresie 1971 – 1990, własna działalność gospodarcza w okresie 1991 – 1992, praca w Technikum w Nidzicy w okresie 1993 – 1994, praca w Społem PSS w Nidzicy w okresie 1995 – 2018 zakończona przejściem na emeryturę. W okresie studiów działalność w Zrzeszeniu Studentów Polskich (Rada Uczelniana ZSP i Rada Okręgowa ZSP) i wyjazd na 4-miesięczną praktykę studencką w przemyśle mleczarskim w Danii w 1970r. W 1975 r. wyjazd na 6-miesięczną praktykę zawodową w Szwajcarii. Pobyty w Szwajcarii w latach 1988 – 1997 związane ze stażami w zakładzie mleczarskim w Suhr w Kantonie Argau. Żona Ewa, małżeństwo od 1971 r. Dzieci Paweł, Magdalena, Justyna i Dominika. W 2005 r. decyzja o budowie domu w Tatarach. Pobyt w Nidzicy od 1979 r. Działalność społeczna w Fundacji Rozwoju Nida i Nidzickim Funduszu Lokalnym do chwili obecnej.