Halina Pyszko

Halina Pyszko – 69 lat. Emerytka.

Od 1999 r. członkini Nidzickiego Funduszu Lokalnego

Od 2010 roku członkini Nidzickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Młodzi Duchem”, od 2015 roku członek Zarządu – wiceprezes.

Od 2017r. przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Nidzicy.

W 2019r. w pierwszej edycji konkursu Aktywna Seniorka/Senior Warmii i Mazur otrzymała statuetkę i tytuł Najaktywniejszej Seniorki Warmii i Mazur.

Szczęśliwa mam trójki dzieci i babcia pięciorga wnucząt.

Pozdrawiam Halina Pyszko