Justyna Kowalczyk

Ukończyłam ekonomię na Uniwersytecie Białostockim. Od września 2001 r. pracuję w Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, od 2002 r. zajmuję się w Fundacji Programem English Teaching. Od 2008 r. pełnię funkcję członka zarządu Fundacji.

W latach 1999 – 2002 byłam stypendystką Nidzickiego Funduszu Lokalnego, obecnie jestem Członkiem Stowarzyszenia.