Marta Gałęziewska

Moją ścieżkę zawodową rozpoczęłam 6 lat temu.

Wykonywana przeze mnie praca zawsze polegała na bliskich kontaktach z innymi. Od 4 lat pracuję w  Stowarzyszeniu Nidzicki Fundusz Lokalny na stanowisku koordynatora programowego.  Jestem absolwentką Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego na kierunkach Oligofrenopedagogika, Pedagogika Wczesnej Edukacji a dodatkowo jestem studentką 4 roku studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych  UWM. Kocham to co robię, ponieważ praca z ludźmi i niesienie im pomocy była zawsze moim marzeniem.