2017 – Rozstrzygnięcie konkursu

Program „Działaj Lokalnie” w Powiecie Nidzickim  w 2017 roku  wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Komisja Grantowa postanowiła zakwalifikować do Programu i rekomendować do dofinansowania 18 projektów spośród 24 nadesłanych wniosków na łączną kwotę 55.000,-zł.

Projekty zakwalifikowane:  

RealizatorTytuł projektu
Centrum Doradcze Programów Pomocowych / Razem w KamionceCentrum kreatywnej zabawy Klockolandia
Fundacja im. Bolesława i Stefana GratunikIntegracja zaczyna się w sercu człowieka
Łyńskie Centrum Rozowju „AŁNA”Pod jednym sztandarem
Nidzicki Ośrodek Kultury / Grupa Artystyczna SIGNUMŚwiet(L)na sztuka – lightshow
Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Młodzi Duchem”Tańczyć, śpiewać i malować to nie grzech.
Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w NidzicyNie jesteśmy sami, książki mamy 
Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej „OCAL”Projektujemy aktywne życie na wsi
Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w NidzicyBądź pierwszy w Pomocy
Polski Związek Emerytów Rencistów i  Inwalidów – Oddział Rejonowy w Nidzicy / Aktywni razemNie tylko boisko – czyli PLOTKI przy bramce
Polski Związek Niewidomych, Okręg Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Zarząd Koła PZN w NidzicyIntegracja niewidomych poprzez kulturę, historię i przyrodę
Stowarzyszenie dla Ekorozwoju Ziemi NidzickiejŁyna – czy tylko rzeka z łez dziewczyny?
Stowarzyszenie KEKS – Kozłowska Ekologiczna Kuźnia SmakuKarmik cudów wśród roślin
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki „Napiwoda”Zobaczyć to co najważniejsze czyli sztuka operowania kamerą
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Janowskiej / AkademicyLetnia Akademia Umiejętności
Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju wsi w Szczepkowie Borowym i „Trójmieście”Z wiatrakiem w tle – pomysłowi mieszkańcy szansą rozwoju sołectwa Borowe.  
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „Światło”Razem możemy więcej
Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa „Razem dla wszystkich”Chcemy widzieć, wiedzieć, umieć!
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Nidzica ZHPKrzyżacki fechtunek

Gratulujemy!

Do końca tygodnia otrzymają Państwo e-mail z informacją o kwocie dofinansowania oraz o niezbędnych uzupełnieniach.

Podpisanie umów oraz uroczyste wręczenie dotacji odbędzie się 03 czerwca 2017 (sobota) o godzinie 15:00 w Kamionce k/Nidzicy – serdecznie zapraszamy.

Lista projektów, które nie zostały zakwalifikowane do Programu:

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego / Geocaching Nidzica –  Geocaching szansą

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Odział Rejonowy w Nidzicy – Aktywni Seniorzy

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nowa Trójka – Master Mind w Trójce

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „Światło” / Jedyneczka – Educhatka

Towarzystwo Sportowe NIDA – Usprawniamy młodzież – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży

Towarzystwo Sportowe NIDA / Nidzica gra w tenisa – Nowe pasje rozwijamy 

 DZIAŁAJ LOKALNIE 2017
Liczba złożonych wniosków:24
Liczba przyznanych grantów:18 
Łączna kwota grantów:55 000 złotych  
Data obrad Komisji Grantowej:15.05.2017