2017 – Ogłoszenie konkursu „Działaj Lokalnie X” w Powiecie Nidzickim

NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY

WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE ORAZ POWIATEM NIDZICKIM

OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU

„DZIAŁAJ LOKALNIE X” POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

W tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” w Powiecie Nidzickim wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Program adresowany jest do:

  • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (np. fundacji, stowarzyszeń zarejestrowanych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, organizacji społeczno-zawodowych rolników), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych związków stowarzyszeń,
  • oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
  • grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie i Lokalne Organizacje Turystyczne. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
  • grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL

 W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które:

  • mają siedzibę w gminach: Nidzica, Janowiec Kościelny, Kozłowo, Janowo
  • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

W tegorocznej edycji wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem <<GENERATORA WNIOSKÓW>>, który dostępny będzie od dnia 07 kwietnia 2017 do dnia 8 maja 2017 roku.

W Konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosków. Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze.

Do pobrania: REGULAMIN

Do pobrania: WZÓR FORMULARZA WNIOSKU (formularz wniosku ma charakter informacyjny, aplikowanie odbywa się wyłącznie przez Generator Wniosków)

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie X” w Powiecie Nidzickim 2017 można uzyskać:

Małgorzata Młyńska – tel. 729 280 011, niezapominajka@nidzica.pl

Barbara Margol – tel. 600 859 988, niezapominajka@nidzica.pl

Harmonogram konkursu:

Termin składania wniosków – od 07 kwietnia do 08 maja 2017

Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej – 15 maja 2017

Realizacja projektów – 15 maja 2017 do 30 listopada 2017

Uroczyste wręczenie dotacji – 03 czerwca 2017